Koninklijk Werk der Volkstuinen

Bericht aan de tuinders

De tuinders mogen hun groenafval gaan storten op de beplantingdienst. Dit enkel op de voorziene dagen namelijk dinsdag en donderdag tussen 9u et 12u of op zaterdag tussen 9u en 12u. Maar eerst moet men een kaart aanvragen op het volgende adres: Laarbeeklaan 120, 1090 Jette, tel. 02/478.22.99. U hebt recht als Jettenaar op 2 m³ gratis per jaar. Bij de aanvraag van uw kaart krijgt u het reglement en moet u dit tekenen.

We vragen dat elke tuinder de bomen die wild groeien in hun moestuin weg te halen terwijl ze nog klein zijn. Het is een verplichting dit te doen want de bomen zullen later in de weg staat. Indien we dan moeten vellen zullen de kosten voor de tuinder zijn.

 

Permanentie. Wij herinneren u eraan dat er een permanentie gehouden wordt elke 2de maandag van de maand in de vergaderzaal van de Beplantingsdienst van 17 tot 17 u 30. Laerbeeklaan 120, 1090 Jette.

De maandelijks controles der tuinen. Het reglement in uw bezit (zie hieronder) voorziet dat alle tuiners de artikel 9 en 10 van ditzelfde reglement strict hoeven na te leven.

Overzicht van de gecontroleerde punten:

  • Zichtbaar perceelnummer
  • Algemeen aspect van het perceel
  • Netheid van de wegen
  • Onderhoud tuinhuisje + poortje
  • Respect reglement
  • Diversiteit gewassen
  • Haag en omheining
  • Sporen herbicide
  • Respect omgeving

Moestuinen in Jette

Jardinier3

Oorspronkelijk

Hoekje Grondstraat (door André Monteyne)

Oorspronkelijk was het de bedoeling in het verlengde van de Topweg een straat te trekken van het Philippe Werrieplein tot het Pannenhuis. Uiteindelijk werden alleen de twee uiteinden aangelegd : de Auguste Hainautstraat en de Hoekje Grondstraat. Deze werd eerst Drootbeekstraat genoemd, naar het beekje dat daar liep tot het ingekokerd werd tot een riool die in Laken uitmondt in het kanaal. Op 19/8/1916 kreeg de straat de huidige benaming uit erkentelijkheid voor de inzet van “het hoekje Grond” ten bate van de bevolking.


Historiek ( J.J.C.H.Geerts)
Het was tijdens de hongerjaren van wereldoorlog I ,uit noodzaak, dat een afdeling van het “Nationaal verbond van het Werk van de Akker en Volkstuinen”ontstaan is. De stichtende leden waren P.Jacobs,P. De Backer, L. Stevens , A.Parren en L. Crabbé . Het bood de leden (in de volksmond spottend de mansardeboeren genoemd), de mogelijkheid een eigen lapje grond te bewerken en zelf voedsel telen.
De vereniging werd in het begin van wereldoorlog II (30/10/1940) met de steun van de gemeente wederopgericht. Einde van 1940, de krijgsberichten waren neerdrukkend en de eerste Oorlogswinter op komst. Op de eerste vergadering mocht men 625 leden inschrijven. Al de grondbezitters van Jette werden aangezocht en de meesten stelden hun gronden kosteloos ter beschikking van de Jetse bevolking. Er werden schikkingen getroffen om de aankoop mogelijk te maken van plantsoen, zaden, meststoffen en het onmisbaar gereedschap. Maar van een stadsmens maakt men geen tuinder op één dag. Er waren er zelfs onder hen die aardappelen planten met een soeplepel. Het is dan ook voor deze mensen dat te Jette op 19/10/41 een gewestelijke tuinbouwschool werd geopend. Er waren 1987 lapjes grond en 2031 leden-tuinders, dat was één vijde van de toenmalige bevolking van Jette.
51 hectaren van de totale oppervlakte van de gemeente werd beplant door onze mansardeboeren.
Het moeilijkste oorlogsjaar was 1943, de bezetter onderdrukte elke handel en de vervoersmoeilijkheden waren onoverkomelijk. De nieuwe administratie van “Groot Brussel” staakte elke steun maar de vereniging bleef onverdroten doorwerken. Vijf leden stierven in het verzet tegen de bezetter Paul Garcet, Jean et Frédéric Mohrfeld, Aloïs Verstraeten en Eugène Toussaint laatstgenoemde werd zelfs aangehouden (21/7/42) terwijl hij zijn stuk grond aan het bewerken was.
Na de oorlog werd een balans gemaakt van de opbrengst van de ongeveer 50 hectaren Jetse tuinbouw. Volgens onze prijzen was dat toen een totaal van 13.830.000 Belgische Frank ( +- 342.000 €). Toen de bevoorrading terug op normaal peil was lieten veel “tuinders uit nood” hun lapje grond voor wat het was. Na de bevrijding “recycleerde” de vereniging zich tot een populaire vrijetijdskring voor tuinliefhebbers.
Sedert 10 september 1990 draagt zij de naam “Koninklijk werk der Volkstuinen van Jette”

Om een perceel aan te vragen : Aanvraag perceelAanvraag perceel (209.05 Ko)

Het reglement : 2012 reglement nl2012 reglement nl (52.5 Ko)